Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona accepta els graduats en enginyeria

GALDON_DARNES_GRACIA_17juny
D’esquerra a dreta: El president de INGITE, José Antonio Galdón; Miquel Darnés, president de la METGEC; i l’assessor jurídic Juan Gracia.

L’INGITE i la METGEC es va reunir el juny passat amb l’Ajuntament de Barcelona per demanar que es desestimés el recurs presentant per quatre col·legis d’enginyers de segon cicle que pretenien eliminar els enginyers graduats d’un concurs públic per places A1.

El consistori barceloní ha escoltat la petició de les dues entitats i permetrà que els graduats en enginyeria puguin accedir a les places del concurs. Val a dir que ENGINYERS BCN es va personar en el procediment del recurs i va formular al·legacions, que han estat acceptades.

Les al·legacions anaven en el sentit que no es podien discriminar els enginyers graduats, ja que per formació i competències estan perfectament habilitats per desenvolupar les funcions dels llocs de feina demanats. Les places de tècnic superior en enginyeria de l’Ajuntament van sortir en un concurs oposició publicat el 10 de març, que inicialment estava obert a tots els graduats en enginyeria i que va ser suspès provisionalment a causa de les al·legacions presentades pels col·legis d’enginyers de segon cicle.