Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Accions

LES ACCIONS

Relacions institucionals. Consulta el llistat de visites realitzades per la METGEC en defensa i per a la promoció de l’Enginyeria

Cooperar amb les entitats o corporacions, privades o públiques, per desenvolupar al màxim la tecnologia.

Informar, cooperar i establir relacions d’opinió i assessorament amb administracions i organitzacions estatals o internacionals.

Realitzar una tasca científica, tècnica i cultural lligada a l’enginyeria amb la promoció de l’R+D, establint contacte i col·laboració amb les universitats.

Promoure la formació permanent de les enginyeries de grau i tècniques i dels seus professionals amb treballs de contingut tècnic.

Cooperar amb organitzacions en els interessos comuns i per al benefici de la societat en general, harmonitzant l’activitat professional dels associats amb les necessitats dels ciutadans.

Aportar informació experta a l’opinió pública per oferir criteris ajustats en assumptes industrials, energètics, del medi ambient, de qualitat, etc. perquè derivin en benefici social.

Mantenir contactes amb els estudiants de graus en enginyeria i promoure les pràctiques en empreses, i alhora potenciar les possibilitats de coneixement que els ofereix el món laboral.

Acreditar, reconèixer i certificar l’experiència professional, dins del marc legal respectiu.