Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Anton Escarré París

Anton Escarré París

Vocal
Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. President de l’Associació d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.
Enginyer Tècnic Industrial. Post-Grau en Dret Urbanístic.
Gerent de l’Empresa d’Enginyeria i Arquitectura CONSULTING TECNICO DITECSA, S.L.
Antic Delegat a Tarragona de les empreses EUROCONTROL, S.A., i, ECA ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ, S.A. Antic Professor d’Institut de Tecnologia Electrònica i d’Instrumentació.