Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular de la pàgina web és la societat MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA, i les seves dades d’identificació són les següents:

  • Responsable: Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya
  • CIF: G67560169
  • Domicili social: Carrer Consell de Cent, 365
  • Codi Postal: 08009
  • Localitat: Barcelona
  • Província: Barcelona
  • Correu electrònic: metgec@metgec.cat
  • Dades del registre: el número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya és el 66647

Accedir a la pàgina web

L’avís legal regula l’accés i ús dels usuaris a la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general al portal de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense cap tipus de reserves, de totes i cadascuna de les condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del portal o dels serveis que hi estiguin vinculats.

L’usuari ha de llegir atentament l’avís legal i les polítiques de privacitat i de cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i la configuració del seu web. Si l’usuari no accepta les condicions d’accés i ús, cal que s’abstingui d’utilitzar el web i el seu contingut.

Utilització de la pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualsevol de les altres condicions establertes a la pàgina web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’avís legal o de les polítiques de privacitat i cookies, la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA es reserva el dret de limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària. La MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA farà el possible per mantenir el bon funcionament de la pàgina web, evitant-hi errors, reparant-los i mantenint-hi els continguts actualitzats. Ara bé, la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la pàgina web ni la inexistència d’errors en el contingut.

Responsabilitat

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web.

La MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA no es farà responsable de cap dany en el maquinari i/o el programari de l’usuari derivat de l’accés i ús de la pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà dels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la pàgina web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o bé els provocats per virus, atacs informàtics, caigudes, interrupcions i absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

L’usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol obligació a la qual queda sotmès a través d’aquest avís legal, la normativa aplicable i política de privacitat i de cookies.

Política en matèria d’enllaços (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no hi podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc. En cap cas, la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els seus continguts.

Si la web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, caldrà suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada:

En aquesta pàgina web s’hi poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’usuari accedir-hi. No obstant, la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, ja que l’usuari serà l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i no impliquen cap suport, aprovació, comercialització o relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

La MESA D’ENGINYERIA TÈCNICA I DE GRADUATS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA o els seus llicenciats són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts de la pàgina web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la pàgina web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació amb les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de la MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA o els llicenciats.

L’ús de la pàgina web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que això sigui legalment permès.

Publicitat

A la pàgina web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per incloure’l a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

La MESA DE LES ENGINYERIES TÈCNIQUES I GRAUS EN ENGINYERIA DE CATALUNYA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Legislació aplicable

L’avís legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
La resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web se sotmetrà als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic metgec@metgec.cat