Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Jordi Fabrellas Payret

Jordi Fabrellas Payret

Vocal
Degà Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
Enginyer Tècnic Industrial. Tresorer del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Catalunya. Enginyer Expertise acreditació DPC, Tècnic de Grau Superior en prevenció de riscos laborals. Despatx professional i Empresari.