Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Juan Ignacio Navarro Villanueva

Juan Ignacio Navarro Villanueva

Secretari
Degà Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears.
President del comitè tècnic del GREMI ARIDS DE CATALUNYA. Administrador de l’empresa HORMICON, S.A.