Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Montserrat Bas Obradors

Montserrat Bas Obradors

Vocal
Degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
Tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.
Vicepresidenta de Munitec.
Enginyera Tècnica Agrícola.Màster en Prevenció de Riscos Laborals.
Professional liberal, CEO de Tècnics Assessors Agroindustrials SLP, Pèrit a Agroseguro.