Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Presentació

QUÈ ÉS LA METGEC?

La Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya (METGEC) és una entitat sense ànim de lucre que agrupa 13 corporacions que representen uns 15.000 professionals de l’enginyeria.

QUAN VA NÈIXER?

L’associació es va constituir formalment el 25 de setembre de 2018 per defensar la professió de l’enginyeria de manera conjunta.

QUI EN FORMA PART?

La METGEC és una aliança inèdita que aplega diferents col·legis i professionals, però amb interessos comuns. Està formada per enginyers tècnics industrials, informàtics, de telecomunicacions, de mines i energia, d’obres públiques, aeronàutics, agrònoms i forestals, units amb el propòsit de sumar forces i per buscar sinergies davant la societat, l’Administració, el món empresarial, etc.

Perquè una professió unida és una professió més forta.

 • Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Aeronàutics
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles i Forestals de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
 • Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
 • Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya

QUINS OBJECTIUS TÉ?

 1. Fomentar i estimular els vincles d’unió entre tots els graduats en enginyeria i les enginyeries tècniques, juntament amb les activitats professionals o empresarials relacionades amb elles, així com entre tots els agents intel·lectuals en les diferents àrees d’influència tècnica en benefici del bé comú.
 2. Promoure, preservar i difondre els valors i les funcions dels graduats en enginyeria i les enginyeries tècniques i els seus professionals, que són necessaris per a la societat, i també els avenços tecnològics i productius.
 3. Vetllar pels interessos generals dels graduats en enginyeria i les enginyeries tècniques, així com donar suport a les futures generacions de tècnics i tècniques.
 4. Detectar i promoure les tendències innovadores i les noves tecnologies que facilitin l’exercici professional dels graduats en enginyeria i de l’enginyeria tècnica per optimitzar els sistemes productius i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
 5. Fomentar el pensament i el debat intern a fi d’estimular una actitud crítica, autoexigent i evolutiva en l’exercici dels graduats en enginyeria i les enginyeries tècniques, la pràctica de l’enginyeria i la seva docència.
 6. El foment del treball en equip i l’intercanvi d’experiències professionals i de progrés tècnic en general.
 7. Impulsar idees i estats d’opinió sobre temes rellevants dels graduats en enginyeria i de les enginyeries tècniques en relació amb la ciutat i la ciutadania a través dels canals de comunicació i difusió propis o aliens.
 8. La col·laboració i el foment del sistema de formació, especialment en la formació professional, i el perfeccionament i l’ampliació d’estudis de grau en enginyeria i en les enginyeries tècniques.
 9. Participar i col·laborar en altres activitats, ja siguin d’iniciativa pública o bé privada, relacionades amb les finalitats de l’associació quan se sol·liciti o es requereixi la seva presència.