Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Ramon Grau Lanau

Ramon Grau Lanau

Vocal
Degà Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
Enginyer Tècnic Industrial. Enginyer consultor en actiu. Ha impartit classes a la Universitat de Lleida, a l’Escola Politècnica Superior en els Graus de les rames Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica . Ex Professor d’ensenyament secundari.
President de l’Associació d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
Vocal de la Junta Executiva del Consejo General de Graduados en la Ingeniería Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España ( COGITI) .
Vicepresident del Consell d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Vicepresident de la Unión de Asociaciones de Ingenieros y Graduados en la Ingeniería de la Rama Industrial de España, (UAITIE).
Membre electe del Ple de la Cambra de Comerç de Lleida.