Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona

Xavier Font Mach

Xavier Font Mach

Vicepresident
Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.
Enginyer tècnic d’Obres Públiques. Graduat en Enginyeria Civil. Expert en seguretat, prevenció i protecció civil. Consultor i formador en seguretat i salut.